Ne tikai lasām, bet arī vērtējam…

lasa
lasa
 26.aprīlī skolā notika Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākums. Visas grāmatas izkārtojām stendā, lai lasītāji varētu paņemt savu mīļāko grāmatiņu un par to pastāstīt pārējiem.

  Aktīvākie bija 1.- 4. klašu skolēni. Viņi dalījās savās pārdomās par grāmatās attēlotajiem notikumiem, grāmatu noformējumu un ilustrācijām.

Mūsu skolas jaunāko klašu lasītāju grāmatu vietu vērtējums pilnībā sakrita ar vērtējumu valstī, I vietu dodot grāmatiņai ‘’Pastnieks Pele’’. II vietas ieguvēja ‘’Kā vilku piemin, tā vilks klāt’’ sajūsmināja lasītājus ar baisajiem notikumiem kazlēnu namā.

   3.- 4. klašu skolēni dalījās stāstījumos par grāmatām ‘’Brūne’’, ‘’Aukliņa, putns un es’’ un ‘’Kā vecmamma vislaik samazinājās?’’

   Visi lasītāji saņēma saldas šokolādes medaļas un cienājās ar gardajiem beķerejas cepumiem un pīrādziņiem. Žūrijas pasākumā kopā ar skolēniem bija arī viņu audzinātājas.

   Pēc 5. stundas uz pasākumu ieradās vecāko klašu skolēni, tās bija meitenes no 9. un 8. klases. Kopīgi pārrunājām Žūrijas grāmatu izvērtējumu 15+ grupā. Meitenes izteicās, ka grāmatas bija pārāk biezas un zēni tās neizvēlējās lasīt. Tajās skartas jauniešu un pusaudžu attiecības, problēmas skolā un mājās. Par labāko tika atzīta grāmata ‘’Tu man ļoti patīc…’’.

   Skolotājiem un vecākiem, kuri lasīja Bērnu žūrijas grāmatas, vislabāk patika ‘’Mans vectēvs bija ķiršu koks’’, jo tā skar bērnu, vecāku un vecvecāku attiecības.

   Skolotāji un skolēni nolēma arī nākamajā gadā piedalīties lasīšanas veicināšanas projektā ‘’Vērtē bērnu žūrija’’.