Slider

Izzinošā mācīšanās

IMG_20190404_161801
IMG_20190404_161801
2019. gada 4. aprīlī  30 Stāķu pamatskolas skolēni, ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, nr.8.3.2.2/16/I/001, ietvaros, devās ekskursijā uz Rīgas Bērnu zinātnes centru ‘’Tehnoannas pagrabi’’ un Dabas Tehnoloģiju parku ‘’Urda’’.     

“Tehnoannas pagrabos” skolēni apmeklēja vairākas izglītojošas, zinātni popularizējošas interaktīvas izstādes, kurās apvienojās pedagoģija, zinātne un māksla. Ekskursijas laikā  skolēni novēroja, kā atdzīvojas rotaļlietas,  darbojas modeļi un objekti, kas ļauj iepazīt cilvēka maņu orgānu darbību.  
 
E

Iesaistoties dažādās izzinošās atrakcijās, eksperimentos, uzdevumos ar greizajiem spoguļiem, māju bez sienām, kaleidoskopu, skolēni praktiski iepazina, kā rodas, veidojas, darbojas dažādas parādības, lietas apkārtējā pasaulē. Paši skolēni komentēja: “Šīs stundas pavadījām, kā citā pasaulē. Planetārijs raisīja interesi par visuma pasauli, labirints radīja adrenalīnu, bet tajā pašā laikā mācījāmies saglabāt mieru un meklēt risinājumu, izeju. “Garāža” jeb Ķīmijas amfiteātris rosināja domāt par to, cik ķīmija ir interesanta. Uzmanība, ko veltījām eksperimentiem, piespēlēja izpratni par elektrības, uguns veidošanās pamatprincipiem”.

Dabas un tehnoloģiju parkā “Urda” skolēni ieguva padziļinātas zināšanas par atkritumu apsaimniekošanas principiem Latvijā, cilvēka un vides mijiedarbību, dabas sistēmu kopumā. Devās ekskursijā pa RAAC “Daibe”, klātienē iepazīstot atkritumu apsaimniekošanas, pārstrādes, šķirošanas procesu. Vēroja, kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija. Iesaistījās praktiskajās nodarbībās, pētot ūdens piesārņojuma līmeni atkritumu novietņu apkārtnē, veidoja eko produktu – ārstniecisko bumbu īpašajā inovāciju radīšanas laboratorijā. Skolēniem patika darboties praktiski un tūlītēji sataustīt gala produktu. Gandrīz visi atzīst, ka saņēmuši jaunas zināšanas par atkritumu šķirošanu un nopietnāk pret to attieksies savas ģimenes saimniecībās.

Nodarbībās tika izmantotas dažādas metodes un paņēmieni: pētījumi, ekskursijas, eksperimenti, praktiskie darbi, izglītojošās atrakcijas, spēles u.c, aktivitātes, kas attīsta skolēnu individuālās kompetences dabaszinībās, radošumu, veicina izzinošo mācīšanos, rada interesi   par procesiem apkārtējā vidē.

Skolēni saka paldies ekskursijas organizatoriem par iespēju apmeklēt “mazos” zinātnes centrus, gūtajām zināšanām prasmēm un iespaidiem.

Ekskursijas dalībniece, 8. klases skolniece Agnese Bērziņa
 

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.

 

ozio_gallery_nano