Slider

Sveicam pavasari!

DSCN0585
DSCN0585
21. martā mūsu skola sveica pavasari. Strādājām citādi, pilnveidojot un ieviešot uz kompetencēm balstītu zināšanu apguvi daudzos mācību priekšmetos. Tā kā 21. marts ir pavasara saulgrieži, kad diena un nakts ir vienāda garuma, kad atgriežas gājputni, plaukst kokiem pumpuri, sāk asnot un ziedēt pirmās pavasara puķes, tad strādājot darbnīcās, to nosaukumi bija saistīti ar pavasara darbiem. No rīta visi skolēni pulcējās skolas zālē, lai izlozētu, kurā komandā startēs un, lai saņemtu ceļojumu kartes. Visām komandām nosaukumi doti saistībā ar putnu vārdiem, piemēram, ‘’Pūces’’, ‘’Dzeņi’’, ‘’Strazdi’’, ‘’Gulbji’’, utt. 
   1.-4. klases sadalījās jauktajās komandās. Dienas laikā skolēni apmeklēja un aktīvi strādāja 7 darbnīcās: ‘’Rotā, rotā!’’, ‘’Putnu balsis’’, ‘’Folklora’’, ‘’Izveido putnu!’’, ‘’Pavasara melodija’’, ‘’Skrējiens pavasarī’’ un ‘’Putnu koris’’. Piemēram, 1.- 4. kl. radošajā darbnīcā ‘’Folklora’’ bija jāveic 5 uzdevumi- jāatmin latviešu tautas dziesmas par putniem, jārisina 2 dažādas krustvārdu mīklas, jāsacer dzejoļi par putniem, jāpapildina ar iztrūkstošiem vārdiem dzejolis par pavasari. Visu komandu dalībnieki strādāja ar aizrautību, centās palīdzēt viens otram, lai komanda visus darbus varētu paveikt līdz galam. Šī kopīgā darbošanās veicināja saliedētību, atbildības sajūtu, organizētību. Bērniem ļoti patika šī emocijām un piedzīvojumiem bagātā diena. Kopā ar bērniem bija viņu vecāki, kas pavadīja un iedrošināja darbam.
   5.- 9. klašu skolēni strādāja neierastā vidē 10 darbnīcās: ‘’Sējas darbi’’, ‘’Gājputni un augi’’, ‘’Koki’’, ‘’Zīmēsim putnus!’’, ‘’Esi drošs!’’, ‘’Folklora’’, ‘’Zīmes’’, ‘’Asni salātos’’, ‘’Pārmaiņas’’ un ‘’Plaukstas lieluma pavasaris’’. Darbnīcā ‘’Sējas darbi’’ bija jāaprēķina, cik zemniekiem izmaksā 1 ha graudaugu apsēšana. Skolēni iepazina pirmos pavasara augus un putnus. Arī ‘’Folklorā’’ uzdevumi un mīklas saistījās ar pavasara saulgriežiem. Tika gatavoti un nogaršoti asni salātos un no dabas materiāliem izveidotas  etnogrāfiskās zīmes. Skolotāji visās darbnīcās bija sagatavojuši interesantus uzdevumus. Dienas beigās tapa skaista skolēnu zīmēto putnu izstāde. Katrs komandas dalībnieks datorklasē varēja pārliecināties par drošību uz ceļiem pavasarī, zinot un pielietojot satiksmes noteikumus CSDD testa jautājumos.
   Skolēniem patika strādāt komandās. Šī neparastā diena nostiprināja prasmes un sniedza jaunas zināšanas.
 
    Helēna Kluce- Stāķu pamatskolas bibliotekāre