Pirmklasnieku svētki

DSC_0448
DSC_0448
   29. janvāris – tā bija tā diena, kas skolas zālē pulcināja visus 1.-4. klašu skolēnus uz “Pirmīšu balli”. Pirmklasnieki sapucējušies, 4. klases skolēni mazliet uztraukušies par pasāķuma norisi, jo tieši viņi ir atbildīgi par izdošanos. 2. un 3. klases skolēniem visādas domas “pa galvu skraida” – viens kavējas atmiņās par savu 1. klases balli, cits, savukārt, grib radīt iespaidu, ka viņu šīs mazo bērnu izdarības neskar. Kopumā zālē bija pozitīvs noskaņojums, jo neatkarīgi no katra individuālā garastāvokļa, visi bija mīļi gaidīti. Pasākums izvērtās, kā divu komandu – melnās un gaišās – savstarpēja sadarbība. Tā rezultātā pirmklasnieki tika izvizināti ar moderniem lidaparātiem, dāvanā saņemot mini slotiņas. Šai dāvanai pirmklasnieki ar savu palīgu piepalīdzēšanu “piemontēja” enkuru. Rezultātā tapa grāmatzīme. Lai veiktu nākamos pārbaudījumus, skolēniem vajadzēja  izmantot mācību stundās un savas dzīves laikā gūtās prasmes – lasīšanu, krustvārdu mīklu minēšanu, prasmi sadarboties ar citu klašu skolēniem, kā arī prasmi pārliecināt komandas biedrus par savu taisnību. Pildot dotos uzdevumus noderēja māka secīgi izpildīt dotās instrukcijas. 
        Pasākuma noslēgumā visi secināja, ka mēs, cilvēki, esam dažādi, bet visi protam domāt, runāt un darīt! Mēs esam dažādi, bet visi protam dzirdēt, analizēt un sadarboties! Mēs esam dažādi, bet visi protam redzēt, just kādam līdzi un palīdzēt! Mēs esam dažādi, bet visi protam pieņemt lēmumu un būt atbildīgiem par to!
Pasākuma vadītāju – 4. klases skolēnu – domas par to, kas viņiem sagādāja prieku:
Sarmis Prieks, ka pirmklasnieki ir patstāvīgi. Viņi ir centīgi un neatlaidīgi. 
Rebeka Patika vadīt pasākumu un radīt svētkus pirmklasniekiem. Interesanti bija      vērot, kā skolēni tiek galā ar mūsu dotajiem uzdevumiem.
Gustavs Jauki, ka pasākuma aktīvajā daļā bija iesaistīti ne tikai 1. klases skolēni, bet arī citu klašu skolēni varēja līdzdarboties.
Elīna Patīkamas sajūtas pārņēma, vērojot, kā sadarbojas dažādu klašu skolēni, kuri uz šī pasākuma laiku bija kļuvuši par komandu. Prieks, ka viss iecerētais izdevās!
Patrīcija Nate Es teiktu, ka šī pasākuma atslēgas vārds bija “sadarbība”. Man patika, ka katram bija iespēja parādīt savu varēšanu un tādējādi virzīt savu komandu uz mērķa sasniegšanu. Mums viss izdevās!