Slider

Latvijas simtgadi sagaidot

DSCN0340
DSCN0340
“Nāk rudens apgleznot Latviju”- ar šādu devīzi 7. un 8.klases skolēni devās baudīt sava pagasta rudenīgo ainavu. Jaunieši varēja izmantot savas prasmes, veidojot skaistus fotouzņēmumus,  par dabas krāšņumu. Rezultātā tapa krāsaini, kompozicionāli pārdomāti un oriģināli darbi. Labākie tika izvietoti skolas zālē, tie priecēja visus Latvijas gadadienas pasākumu apmeklētājus. Ar talantu sevi apliecināja Anastasija Jerohina, Jānis Spenners, Rainers Baidekalns, Mareks Vaičuls, Rēzija Ziediņa, Kitija Mazmača, Egija Diāna Vaivode, Madara Sebre, Ketlīna Lazdiņa.
 
Latvijas simtgades sagaidīšanas nedēļa aizsākās ar lāpu gājienu uz nacionālo partizānu piemiņas vietu “Sūniņas”. Skolēni nolika svecītes kritušo partizānu piemiņai un ar klusuma brīdi godināja Latvijas brīvības cīnītājus. Paldies 9.klases skolēniem par izjusti dziedāto “Es karā aiziedams” un jaunsargiem par atbildību pasākums noskaņas radīšanā. 
 
Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photoset not found"
 
 Latvijas gadadienas priekšvakarā Stāķu pamatskolā notika Latvijas valsts simtgadei veltīts koncerts “Ar Latviju sirdī”, kurā piedalījās  Stradu pagasta amatiermākslas kolektīvi, Stāķu PII bērnu ansamblis un Stāķu pamatskolas skolēni. Skolas 7. – 9. klašu tautas deju grupa skatītājus priecēja ar priekšnesumu “Gailīts brauca kaņepēs”, apvienotais koris pasākumu noslēdza ar dziesmu “Daudz laimes, Latvija!”. Paldies par ieguldījumu koncerta tapšanā tautisko deju skolotājai Zaigai Mangusai, mūzikas skolotājām Maritai Mūrniecei, Intai Zellītei un citiem kolektīvu vadītājiem! 
Sagaidot svētkus, skolēnu pašpārvalde organizēja konkursu “Sakoptākā klase”. Tā mērķis bija klašu telpu noformēšana, radot patriotisku gaisotni. Ikviens ar savu darbu un idejām iesaistījās skolas stūrīšu un klašu stendu noformēšanā, lai radītu svētku noskaņu. Interesantākās idejas noformējumos, sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu: 
“Zelta Rīga” – 1. klase;
“Turos Latvijas sirdī” – 2. klase;
“Es izaudu rakstu jostu” – 3. klase;
“Manas zemes koks” – 4. klase;
“Katram savs karogs” – 5. klase;
“100 karodziņu zariņos” – 6. klase.
 
 
Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photoset not found"
 
Latvijas simtgades pasākumu skolā kuplināja ciemiņi no Stāmerienas pamatskolas. Visi kopā noklausījās emocionālo vīru kopas priekšnesumu "Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām". Pēc tam visi devās draudzības ekspedīcijā “Man tuvā Latvija”. Skolēni darbojās piecpadsmit laboratorijās. Skolas pedagogi bija sagatavojuši tematiskās darbnīcas par Latvijas vēsturi, valsts un novada simboliem, par dabu, orientēšanos skolas mājas lapā, latviešu nacionālo ēdienu sastāvdaļu atpazīšanu, draudzības aplis ar uzdevumiem, u.c. darbnīcas, kā arī bija jāuzraksta apsveikums Latvijai.
Pasākums noritēja draudzīgā un pozitīvā gaisotnē.  Visas norises lika aizdomāties, cik daudz vēl nezināmā par Latviju, kas nākotnē ir jāiemācās.   
 
Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photoset not found"