Slider

Skolēni dodas meža ekspedīcijā

2018. gada septembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS "Latvijas Finieris" Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēnus aicināja apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā - LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ!  

Latvijas valsts mežu ekspedīcija ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Pasākuma saturs veidots atbilstoši dabaszinību mācību programmai. 
Mūsu skolas 5., 6., 7. klases atsaucās aicinājumam un devās uz Velēnu, lai mežu, tā apsaimniekošanu iepazītu klātienē.  Ierodoties pasākuma vietā ar autobusu, skolēnus sagaidīja  LVM darbinieki, kuri ekspedīcijas dalībniekus iepazīstināja ar pasākuma norisi un izsniedza nepieciešamo inventāru.  Pārgājiena laikā jaunajiem  meža pētniekiem vajadzēja atrast takas  uz desmit pieturām.   Katrā pieturā vadītājs skolēniem deva praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus viņi risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās. Noslēgumā skolēnus gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru un  saimnieču sarūpētajām desiņām 
Meža pārgājiena laikā skolēni nostiprināja dabaszinībās iegūtās zināšanas,  iepazina  meža ekosistēmu un ar to saistītos procesus  klātienē. Veica  praktiskus un radošus uzdevumus. Visiem ļoti patika koka tilta izbūve bez āmura, metāla skrūvēm un naglām.
Skolēni atzinīgi novērtē iegūtās zināšanas, piedzīvotās emocijas un pateicas organizētājiem.