Slider

Zinību diena 3.septembrī!

2018./2019.mācību gads sāksies ar Zinību dienas pasākumu 3.septembrī plkst.9.00

Turpinās uzņemšana 1.-9.klasē

  • pamatizglītības programmā (kods 21011111)
  • speciālās pamatizglitības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Dokumentu pieņemšana Stāķu pamatskolas lietvedībā katru darba dienu 9.00 – 14.00.

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu. Iesniegumam pievieno: . iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu; valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā; aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. (Izraksts no MK noteikumiem nr.591)