Miķeļdiena
Sēņu čempionāts
Tēvu diena
Zinību diena
Erasmus+ kursi Malagā
previous arrow
next arrow
Slider

“Skrējiens vasarā”

logo_bez_fona
logo_bez_fona
29.maijā  Stāķu pamatskolā iesākās  2 dienu projekts  “Skrējiens vasarā”, kas ir saistīts ar Erasmus+ projektā “Safe School- Successful Students” iekļauto tematu "Vienaudžu attiecības". 

Klases audzinātāju un sporta skolotājas Ainas Rubenes pavadībā skolēni devās uz Disku golfa parku “Stari”, kas atrodas pie Staru mototrases Daukstu pagastā. Jaunāko klašu skolēni apguva spēles pamatus, mācījās diskus mest grozos. Vecāko klašu skolēni savā starpā rīkoja sacensības, kurš ar pēc iespējas mazāk metieniem iemetīs disku grozā.

Šo aizraujošās spēles dienu noslēdzām Stāķu parkā, baudot ugunskurā ceptas desiņas.

30.maijā visiem kopā tika noorganizēts  sporta un erudīcijas pasākums "Tā mēs mīļi dzīvojam!".

8.klases skolēni, kas bija komandu kapteiņi, izvēlējās savus komandas biedrus. Katrai komandai bija jāapmeklē 8 “stacijas”, kurās, pildot dažādus uzdevumus, skolēni pilnveidoja prasmi komunicēt, sadarboties, attīstīja praktiskas iemaņas.

Aktivitātē „Rokas-kājas” komandai, noteiktā laika posmā, bija jāizveido „figūra”, kuras demonstrācijas laikā uz zemes bija jāatrodas noteiktam skaitam roku un kāju.

Aktivitātē “Sleklains” komandai bija jāpāriet pār kustīgu lenti, kas novilkta starp diviem kokiem.

Stacijā “Neiespējamā misija” viens komandas pārstāvis uzlika sistēmu un ķiveri, piestiprinājās virvei. Četri citi komandas dalībnieki satvēra ar “krēslu” savienotās virves un savstarpēji sadarbojoties, mērķtiecīgi vilka tās, lai “krēslā” sēdošais spēj uzlasīt uz zemes  noliktos priekšmetus.

Spēles “Krikets” mērķis bija ar pēc iespējas mazāku āmura sitienu skaitu pārvietot savu bumbu cauri noteiktai vārtiņu kombinācijai no starta līdz finiša mietiņam.

Aktivitātē ”Veselīgais pārvietošanās veids” no komandas tika izvēlēts cilvēks, kurš stums ķerru pa norādīto maršrutu, otrs, kurš, sēdot ķerrā, veiks uzdevumu un trešais, kurš sakārtos uzdevuma veikšanas vietu sākotnējā kārtībā. 

Aktivitātē “Bumbiņa ripo”, komandai sadarbojoties un bumbiņu ripinot caur caurulēm, tā bija jānogādā no punkta A punktā B.

Stacijā “Trāpi mērķī” pie saliekamo kāpņu pakāpieniem bija piestiprinātas lapiņas ar skaitļiem 10, 20, 30, 40, 50, 60. Visiem komandas dalībniekiem bija jāmet bumbiņas pa starppakāpienu laukumiem un jāiegūst pēc iespējas vairāk punktu.

Aktivitātē „Tiltiņš” komanda sadalījās2 grupās. Uz zemes stāv šaurs vingrošanas sols – „tiltiņš”.  Katra grupa nostājās savā vingrošanas sola- „tiltiņa” galā. Abas grupas vienlaicīgi uzsāka kustību pa „tiltiņu” pretī viena otrai. Katram grupas dalībniekam uz šaurā „tiltiņa” bija jāsamainās ar otras grupas dalībnieku. Ja kāds pārkāpa „tiltiņa” robežas, abas grupas uzsāka gājienu no jauna.

Pasākuma noslēgumā katra komanda zīmēja “ Ceļazīmi draudzībai”, kas ir izvietotas skolas iekšpagalmā.

Komandas par katru paveikto uzdevumu saņēma krāsainas lentītes, kas tika piesietas pie veiksmes koka. Par veiksmīgu sadarbību un radošumu skolēni saņēma Skrīveru saldumus.

Paldies 7.klases skolēniem par “staciju” vadīšanu!

Maija beigās skolēniem bija iespēja doties ekskursijā uz Stāmerienu un parādīt savu māku sadarboties izlaušanās istabās, saliedēties šķēršļu un piedzīvojumu pārgājienā, ko organizēja tūrisma saimniecība "Ozoldruvas" Galgauskas pagastā, doties uz Kalnienu un piedalīties kopīgās aktivitātēs z/s “Dzelzavieši”.

Ilze Putne

Erasmus+ projekta koordinatore