Miķeļdiena
Sēņu čempionāts
Tēvu diena
Zinību diena
Erasmus+ kursi Malagā
previous arrow
next arrow
Slider

Bibliotēku nedēļa Stāķu pamatskolā

Laikā no 23. – 29.aprīlim norit ikgadējā Bibliotēku nedēļa, kad visās bibliotēkās notiek dažādas aktivitātes, lai pievērstu uzmanību savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā.

  Arī Stāķu pamatskolā par tradīciju kļuvis Bibliotēku nedēļā rīkot LNB lasīšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēguma pasākumu. Iepriekš bērniem 3 vecuma grupās bija jāizlasa 6 grāmatas un jādod savs vērtējums par izlasīto. Mūsu pasākums notiek tad, kad esam jau uzzinājuši, kuras grāmatas ir ieguvušas vislielāko anketu skaitu žūrijas ekspertu vērtējumā visā Latvijā.

   Šogad Stāķu pamatskolas bibliotēka kopā ar Stradu pagasta Stāķu bibliotēku 26.aprīlī aicināja kopā visus čaklākos lasītājus – bērnus, skolotājus, lai pateiktu paldies par ieguldīto darbu “Bērnu, jauniešu – vecāku žūrijā – 2017’.

  Visi lasīšanas eksperti saņēma LNB speciālās balvas – aproces, kas apliecina viņu dalību šajā lasīšanas programmā.

 Paldies Stāķu pamatskolas direktorei Diānai Šķēlai par sarūpētajiem garšīgajiem kliņģeriem, par grāmatu izstādi Stāķu bibliotēkas vadītajai Aivija Purkalnei, latviešu valodas un literatūras skolotājai Marutai Blumbergai, skolotājai Inesei Bodunovai par atbalstu lasīšanas veicināšanā bērniem.

   Paldies visiem bērniem par čaklo lasīšanu un ar nepacietību gaidīsim jauno “Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju – 2018”.

Helēna Kluce, Stāķu pamatskolas bibliotekāre

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photoset not found"